Юлия Ел-Хаким

juliaЮлия Ел-Хаким (1985, София) е докторантка по западноевропейска литература в СУ ”Св. Климент Охридски”, с дисертация на тема „Авторската приказка във Викторианската литература”. Зачислена към катедрата по Теория на литературата на 10.02.2015 г. Завършва Славянска филология в СУ с профил бохемистика. Има опит като преводач, журналист и рецензент.

e-mail: julia.alhackim[at]gmail.com