Ралица Люцканова

ralicaРалица Жекова Люцканова (1987, Варна). Докторант по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски” с дисертация на тема „Новата женска готика в творчеството на Карсън Маккълърс и Анджела Картър”. Интересува се от литература и история, популярна култура.

e-mail: ljutci@abv.bg

Монография

Жени и чудовища. Новата женска готика – Анджела Картър и Карсън Маккълърс, София: Кралица Мац, 2019.

Интернет публикации