Радея Гешева

Радея Гешева (1988) е докторант в катедра „Теория на литературата“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Език и памет в проекта Écriture féminine (романите на Наталия Гинзбург, Дача Мараини и Маргьорит Дюрас). Интересите й са в областта на италианската литература и култура, антропологията и културологията, сравнителното литературознание, превода на художествена литература. Превеждала е сонети на Гуидо Кавалканти за списание „Панорама“. Води упражнения по „Памет и култура в италианската литература на ХХ в.“, по художествен превод от италиански на български и от български на италиански, както и практически италиански език – граматика – в специалност „Италианска филология“.

e-mail: radeya.gesheva[at]gmail.com

Участия в конференции, специализации и обучения:

• Обучение, свързано със съвременните методи на преподаване в глобалния свят, свързани с използване на информационни технологии и прилагане на стратегии с цел мотивация на обучаемите в Oxford House College – Лондон, август 2015 г.
• Участие в конференцията на Университета в Крайова, септември 2014 и 2015 г.
• Участие в десетата, единадесетата и дванадесетата научни конференции за нехабилитирани преподаватели и докторанти на ФКНФ, май 2013, 2014 и 2015 г.
• Участие в Международния филологически форум на ФСФ, ноември 2014 г.
• Участие в конференцията на Университета в Скопие „Св.Св. Кирил и Методий“, септември 2014 г.
• Участие в конференцията на Новосибирский государственный педагогический университет, Петрозаводск, март 2014 г.
• Специализация на италиански език, литература и култура в Университета за чужденци в Сиена, Италия в периода юли – септември 2013 г. след спечелване на стипендия на Министерството на външните работи на Република Италия
• Участие в международната научна конференция „Езици на паметта в литературния текст“ на Факултета по славянски филологии, април 2013 г.