Николай Генов

Николай Генов (1994) е докторант по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на научната фантастика, дигиталните медии и видео игри.

e-mail: nk.genov[at]gmail.com

Интернет публикации

Компютърът като прозрачна медия: виртуалното тяло в романите на Сергей Лукяненко“

Виртуалното тяло и властта при Ърнест Клайн и Сергей Лукяненко