Костантин Адирков

Костантин Адирков (1991, София) е докторант по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи върху дисертация на тема „Дон Жуан: приемственост и трансформации в литературата на XIX и XX век”. Интересите му са свързани с теория на жанровете, херменевтиката, сравнителното литературознание, английската литература.

e-mail: kostantin.adirkov[at]gmail.com

Advertisements