Катерина Клинкова

kkk (1)Катерина Клинкова (1987) е докторант по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ и се занимава с темпоралните аспекти на образа в литературния текст. Интересите й са свързани с теориите за образа и времето, литературата на Високия Модернизъм, съвременната философия, историята и теорията на изкуството. Водила е семинарни занятия по „Литературознание“ на бакалаври в СУ.

e-mail: katerina.klink@gmail.com

Участия в конференции и летни школи:

● участие в международно лятно училище, посветено на Т.С. Елиът, Лондонски университет, 2014

участие в конференция „Изкуства и памет“, гр. Априлци, 2014

● участие в конференция „Наследството на лингвистика в българската литературна теория“, ноември 2014

участие в конференция „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов“, ноември 2013