Ирина Самоковска

Ирина Самоковска (1985) е докторант по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Писане на политическото в драматургията на Хайнер Мюлер”. Интересува се от теория на театъра, филмова теория, авангардни течения в киното и литературата, политическа философия, марксистки и пост-марксистки изследвания.

e-mail: wilhelminawenders[at]gmail.com

Advertisements