Ив-Кристиан Ангелов

iv kristianИв-Кристиан Ангелов е докторант по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисетрация на тема „Естетически измерения на терористичния акт в началото на XX в : литературни перспективи“. Занимава се с общите проблеми на изкуството, действителността и творбата. Интересува се още от експериментална музика, средновековна и модернистка поезия, както и от херменевтичните особеностите на романа.

email: n0isemaker[at]mail.bg

sc: https://soundcloud.com/nqmanikoi