Десислава Узунова

36973046_2021070731259091_7414147604927217664_nДесислава Узунова е докторант по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ (2014-2018). Заниманията ѝ са свързани с изграждането на теоретични механизми на осмисляне на образа на Двойника в литературния текст. Акцент в нейната изследователска работа се поставя върху диаболистичната проза на Владимир Полянов и Светослав Минков. Основните ѝ интереси са в областта на психоанализата и деконструкцията. През 2016 г. заедно с Владимир Полеганов и Александър Христов организира конференцията „Гласовете на диаболизма в българската литература“. Като през 2018 е част от редакторския колектив на сборника „Гласовете на българския диаболизъм“. В периода 2015-2018 г. провежда семинарни упражнения по „Теория на литературата“ на бакалаври в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2018 защитава дисертация на тема: „Образът на двойника в литературата – модели и прочити.“

e-mail: ouzounova.desi[at]gmail.com

Научни проекти:

● Част от екипа към проекта „Гласове на Диаболизма в българската литература”, София, 2016

 

Участия в конференции:

● Международна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст”, София 2013.

● МОДЕРНИЗМИТЕ НИ. Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции 14-16 ноември 2013.

● Международен филологически форум за студенти и докторанти, София, 2014.

● Участие в конференцията „Изкуства и памет” , гр. Априлци, 2014.

● Национална конференция с международно участие – Банско 2015.

● Национални филологически четения, гр. Благоевград, 2015.

● Международна научна конференция „Филологическият проект – кризи и перспективи“, СУ „Свети Климент Охридски, 2015.

 

Advertisements