Галина Аврамова

Галина Аврамова е доктор по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Проблеми на идентичността и постмодерни наративи у Тимъти Финдли“. Главен асистент в катедра „Англицистика и американистика“, СУ „Св. Климент Охридски“.
Интересите й са в областта на канадската и американската литература, постмодернизъм, мултикултурализъм, идентичност.
Отговорен редактор, основател и издател на Vox Litterarum, списание за култура, кумуникация и критика 2003.

e-mail: galinaav[at]yahoo.com