Августина Тодорова

Августина Тодорова (1986) е докторантка по западноевропейска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи върху дисертация на тема „Андрогинност и бисексуалност в литературата на западноевропейския модернизъм”. Основните ѝ интереси са в областта на феминизма, психоанализата, сравнителното литературознание, литературата на Романтизма и Модернизма.